Bảng Giá Xe

 

DÒNG XE PHIÊN BẢN GIÁ NIÊM YẾT
New Mazda 2 Mazda 2 AT 415.000.000
Mazda 2 Luxury 489.000.000
Mazda 2 Premium 519.000.000
New Mazda 2 Sport Mazda 2 Sport Luxury 479.000.000
Mazda 2 Sport Premium 519.000.000
All New Mazda 3 Sedan Mazda 3 Deluxe 579.000.000
Mazda 3 Luxury 619.000.000
Mazda 3 Premium 729.000.000
All New Mazda 3 Sport Mazda 3 Sport Luxury 649.000.000
Mazda 3 Sport Premium 709.000.000
Mazda CX-3 Mazda CX-3 Deluxe 539.000.000
Mazda CX-3 Luxury 569.000.000
Mazda CX-3 Premium 629.000.000
New Mazda CX-3 New Mazda CX-3 AT 524.000000
New Mazda CX-3 Deluxe 559.000.000
New Mazda CX-3 Luxury 589.000.000
New Mazda CX-3 Premium 644.000.000
Mazda CX-30 Mazda CX-30 Luxury 689.000.000
Mazda CX-30 Premium 729.000.000
New Mazda 6 Mazda 6 Premium 779.000.000
Mazda 6 2.0 Premium ( TCCC) 825.000.000
Mazda 6 2.5 Premium ( TCCC) 914.000.000
New Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 Deluxe 759.000.000
Mazda CX-5 2.0 Luxury 799.000.000
Mazda CX-5 2.0 Premium Active 839.000.000
Mazda CX-5 2.0 Premium Sport 859.000.000
Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive 879.000.000
Mazda CX-5 2.5 Signature Sport 979.000.000
Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive 999.000.000
New Mazda CX-8 Mazda CX-8 Luxury 949.000.000
Mazda CX-8 Premium 2WD 1.024.000.000
Mazda CX-8 Premium AWD 7S 1.119.000.000
Mazda CX-8 Premium AWD 6S 1.129.000.000
Mazda BT-50 Mazda BT-50 MT 559.000.000
Mazda BT-50 AT 619.000.000