Bảng Giá Xe

DÒNG XE PHIÊN BẢN GIÁ NIÊM YẾT
New Mazda 2 Mazda 2 AT 408.000.000
Mazda 2 Luxury 484.000.000
Mazda 2 Premium 534.000.000
New Mazda 2 Sport Mazda 2 Sport Luxury 527.000.000
Mazda 2 Sport Premium 572.000.000
All New Mazda 3 Sedan Mazda 3 Deluxe 579.000.000
Mazda 3 Luxury 624.000.000
Mazda 3 Premium 729.000.000
All New Mazda 3 Sport Mazda 3 Sport Luxury 639.000.000
Mazda 3 Sport Premium 679.000.000
New Mazda CX-3 New Mazda CX-3 AT 512.000000
New Mazda CX-3 Deluxe 549.000.000
New Mazda CX-3 Luxury 579.000.000
New Mazda CX-3 Premium 644.000.000
Mazda CX-30 Mazda CX-30 Luxury 699.000.000
Mazda CX-30 Premium 749.000.000
New Mazda 6 Mazda 6 Premium 769.000.000
Mazda 6 2.0 Premium ( TCCC) 815.000.000
Mazda 6 2.5 Premium ( TCCC) 899.000.000
New Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 Deluxe 749.000.000
Mazda CX-5 2.0 Luxury 789.000.000
Mazda CX-5 2.0 Premium Active 829.000.000
Mazda CX-5 2.0 Premium Sport 849.000.000
Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive 869.000.000
Mazda CX-5 2.5 Signature Sport 959.000.000
Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive 979.000.000
New Mazda CX-8 Mazda CX-8 Luxury 949.000.000
Mazda CX-8 Premium 2WD 1.024.000.000
Mazda CX-8 Premium AWD 7S 1.119.000.000
Mazda CX-8 Premium AWD 6S 1.129.000.000